Eftersöket tog 2 timmar, den hade gått 70m från skottplatsen