Kultestningsprojekt(2004)

Tre av Naturvetartreorna här på Nordvikskolan bestämde sig för att testa älgkulor 6,5x55, 8x57 och 458Win
De hade från början tänkt att testa kulorna i olika medier men gelatinet bara flög iväg istället för att bara expandera. Vax skulle bli för dyrt så de har testat i vatten och telefonkataloger, dels genom skjuta i rakt ner i havet och mäta på kulan och dels genom att skjuta genom vattenfyllda mjölkpaket.  De har ställt upp mjölkpaketen på 20m avstånd för att kulan ska hinna stabilisera sig men ändå ha maximal fart
.

Tanken var att mäta hastigheten då kulan träffade de vattenfyllda mjölkkartongerna genom att placera en kronograf precis framför de uppställda kartongerna. Dels att när kulan träffar mjölkpaketen så kommer den att bromsas fort och bli kvar i en av kartongerna och på det sättet ge en möjlighet att jämföra kulans penetration. Som bieffekt fick vi även se vilken skillnad det var i den energi som avlämnades i den första kartongen jämfört med den sista. De första kartongerna brukade vanligtvis slitas sönder i delar som hittades åtskilliga meter från test platsen, den kartong som kulan stannade i brukade däremot endast ha ett litet hål.


De har även ställt upp telefonkataloger på samma avstånd, Sundsvallsdelen, och jämfört hur många kataloger kulorna gått igenom.
Vi har laddat efter 6,5x55 och 8x57 enligt Normas laddhandbok.


Hos 6,5x55 har 10gr (44gr MRP) kulorna haft en anslagshastighet på 739m/s och Barnes X (blå) (47grMRP)hade anslagshastighet på 794m/s
Hos 8x57 hade Vulkan en anslagshastighet på 747m/s (48gr Norma203-B)

Vi vill tacka Norma för att ställt upp med kulor till testen.
Resultatet är sammanfattat i tabellerna nedan