Bild över Ry med koordinater för alla skärningspunkter i RT90

Koordinaterna är valda från karta för att sedan importeras till ArcGis via Excel. Så alla punkterna (nr:1-137) är m.a.o. utritade av ArcGis beroende på de koordinater som står i tabellen, vilket bör utesluta felinlagd data.
Karta över Ry med koordinater över skärningspunkter Testade QGIS och Lantmäteriets öppna data för att fixa en karta över gränserna för Arnäs Gideå Tehörningsjö Pastorat
Karta över Ry med koordinater över skärningspunkter